Extended Ångström DATA
 
 

Vår hänsyn tagen till omvärldsfaktorer

Dåtid - Nutid - Framtid

[back]
Mycket har präglat industrins revolution, ångmaskinen stod för den första, förbränningsmotorn och elmotorn den andra och nu är IT, informationsteknologin, drivkraften bakom den tredje industriella revolutionen i modern tid. EÅ Data (Extended Ångström Data), etablerad 1993, har sedan starten varit verksam inom produktområden som utveckling, systemintegration, systemadministration, service och support och har på nära håll varit med om när stordatorn skulle kastas ut och ersättas med minidatorer, minidatorer ersättas med windows baserade pc datorer, pc´n ersättas med tunna klienter och så vidare.
I den nya revolutionens tidevarv då hjulen snurrar allt fortare och fortare, lever vi istället i en miss-match av allt detta som vår dåtid sa ja till en gång. Vår nutid präglas hela tiden av nya innovationer som vi måste ta ställning till, vad är bäst för vår organisation, vari ligger affärsnyttan, vad ger bäst avkastning och så vidare. Vår framtid kommer knappast bli lättare, nya innovationer kommer att avlösa varandra i ett tempo som hela tiden skruvas upp för att företagen skall kunna vara konkurrenskraftiga och överleva på lång sikt.
 
Mycket bra har redan sett dagens ljus för att organisationer skall kunna ta till vara av det bästa för det bästa. Idag drar vi nytta av vad stordatorn, minidatorn och pc´n kan göra inom organisationer och för gemene man, detta ställer allt större krav på anpassning. Mer kommer var så säker. Datorer, programvara och människor skall kunna verka tillsammans på ett sätt som innebär att rätt information fördelas rätt, att hänsyn tas till miljön, att investeringar är lönsamma på lång sikt, att tillgång till information och data finns oavsett var du befinner dig. Internet med dess explosiva expansion är bara början på en del av vår framtid.
Vi vill gärna vara din mentor och samarbetspartner kring dina IT investeringar under lång tid framöver där produktivitet och effektivitet harmoniserar med varandra och som i sin tur bidrar till långsiktig lönsamhet och tillväxt för den egna organisationen. Fyll gärna i en intresseanmälan
Välkommen önskar vi inom,
Extended Ångström DATA nätverksorganisation - Din leverantör av IT lösningar !
 
[top]


Senast uppdaterad 2008-12-19
Webbmästaren