Extended Ångström DATA
 
 

Contact Center Solution för effektiv kommunikation

Tillgång till kundservice
Kraven på att få hjälp när man som bäst är i behov av detta ökar. Oavsett var du arbetar med din arbetsstation, laptop, PDA eller mobiltelefon vill du ha tillgång till personlig assistans som löser ditt problem eller ger dig ett korrekt svar snabbt, enkelt och effektivt.

ServIT Contact Center gör detta möjligt!
Oslagbar till pris/prestanda, svenskt - underhålls och utvecklas i Sverige, väl beprövat - i drift sedan 1995, hanterar telefoni, mail, chat, fax, callback, oberoende av telefonväxel, flexibel integration med befintliga kundsystem, tillåter geografisk spridning av handläggare.

ServIT Contact Center hanterar kundkontakter (både inre och yttre kunden) på ett effektivt och enhetligt sätt:

  • Traditionell telefoni är grunden i ett Contact Center System
  • Chat – användare kan via ett webbgränssnitt chatta med handläggare
  • Mail tas emot och distribueras till ledig handläggare
  • Fax hanteras som mail
  • Callback kan erbjudas antingen i telefon eller via webbgränssnitt

[back][top]


ServIT Contact Center - vårt help desk system, klicka på bilden!
ServIT Contact Center - nu utökad med TeleSmart. [top]

Senast uppdaterad 2010-05-01
Webbmästaren