Extended Ångström DATA
 
 

Windows Terminal Server & Thin Client Solutions

Våra teknikkonsulter i Sverige hjälper dig gärna, för mer info klicka på bilden!
Vi hjälper Dig!

[back]

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig samt vad lösningen innebär:
Systemdesign, drift och underhåll - Vi hjälper dig med design av lämplig terminalserver miljö eg. Microsoft Windows Terminal Server, VMware View, Propalms TSE, Cendio ThinLinc, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop och tunn klient lösning. Vi hjälper dig med installation och konfiguration samt kvalitetssäkring. Vi erbjuder även drift, underhåll och support av lösningen om du inte själv har de resurser som krävs för att få en så felfri produktionsmiljö som möjligt.

[top]

Tillgänglighet och kvalitetskrav - Oavsett var du arbetar med din tunna klient, arbetsstation, bärbara dator, PDA eller mobiltelefon kanske du vill komma åt information som finns på din organisations företagsnätverk eller rent av skriva ut ett dokument på den skrivare som finns närmast där du befinner dig.

Vi menar att denna typ av front-end lösning absolut inte får ha någon form av stillestånd om nu tillgänglighetskraven är närsomhelst, hursomhelst och varsomhelst.

[top]


Testade Applikationer - Många applikationer har genom åren testats och de flesta fungerar, i vissa fall krävs speciella anpassningar för att önskad funktion skall uppnås. Vi hjälper dig med att leverera en driftsäker och stabil lösning som överlever dess ekonomiska livslängd med en målsättning om att optimera serverprestanda och minimera belastning på nätverket. Klicka på bilden för mer informationpdf fil

Terminal Server - Testade Applikationer
[top]


Möjligheter
 • ökad effektivitet
 • ökad produktivitet
 • ökad säkerhet
 • ökad kostnadskontroll
 • ökad livslängd
 • ökad kontroll
 • ökad tillgänglighet
 • ökad miljömedvetenhet
 • lägre underhålls kostnader
 • lägre drifts kostnader
 • lägre material kostnader
 • lägre energi kostnader
 • snabbare utrullning av applikationer
 • publicering av applikationer
 • Jobba säkert närsomhelst, varsomhelst och hursomhelst med samma program som på kontoret innebär ökad flexibilitet, effektivitet och produktivitet
 • BÄTTRE ERGONOMI!
 • BÄTTRE EKONOMI!


[top]Access & Thin Client Server Solutions

Välkommen önskar vi inom,
Extended Ångström DATA nätverksorganisation - Din leverantör av IT lösningar!


[top]


Senast uppdaterad 2010-05-06
Webbmästaren