Extended Ångström DATA
 


Din personliga teknikkonsult hjälper dig med lösningar!

Våra teknikkonsulter hjälper dig gärna, klicka på bilden så får du veta hur och med vad!

[back]

I team eller enskild insats är vår målsättning att leverera en lösning i ditt projekt som möter upp till dina krav på ökad effektivitet och produktivitet. Din personliga teknikkonsult hjälper dig i enlighet med ditt val av tjänstenivå via våra IT - tjänster Support Då Behov Uppstår (SDBU), Distans Admin Support (DAS) eller ECP SupportChat tjänsteavtal.
För att möta våra kunders krav, behov och önskemål är samarbete mellan våra certifierade partners i Sverige en viktig del av vår affärsidé.

I förhållande till vår omvärld utvecklas och verkar vi för att ständiga förbättringar skall komma våra kunder till godo.

Med öppna sinnen och samverkan mellan våra resurser skapar vi de möjligheter som utgör grundbulten till långsiktig nytta och lönsamhet för våra kunder.

Våra IT lösningar och insatser skall bidra till högsta möjliga affärsnytta. Det som gör detta till en riktig utmaning och drivkraft är våra FEM nyckelord:
 • kvalitet, värde, erfarenhet, ständiga förbättringar och ökad kundnytta.
Dessa nyckelord är fundamentala för en professionell leverans av lösningar som bidrar till ökad kundnytta och långsiktig framgång för vår uppdragsgivares organisation.


Vi erbjuder våra tjänster med en målsättning att i projekt team eller enskild insats leverera en lösning som möter upp till våra kunders krav på ökad effektivitet och produktivitet.

Vi erbjuder en långsiktig lösning genom att tillhandahålla support på våra produkter och tjänster via vårt help desk system i Sverige.

[top]


Arbete & konsultation debiteras löpande från 280 - 1890 SEK per timme beroende på kundens kompetenskrav, vänligen fyll i en intresseanmälan om du vill ha mer information.

Kort presentation på certifierade teknikkonsulter i Sverige

[top]


 • Ted Sinabian (region öst & mitt), InfiniteSec @ Extended Ångström Data nätverksorganisation CISSP, MCPS, MCTS, CCTE, SCE har specialistkompetens inom IT - säkerhet, nätverksanalys, design av säkerhet- och nätverksinfrastruktur, server- och klient virtualisering, mjukvarubaserade datalagringslösningar och prestanda optimering, tunna klienter och brandväggar. Vi erbjuder projektrelaterade tjänster i nätverksanalys (sårbarhetsscanning, granskning), utredningar, kravspecifikation, kontinuitetsplanering, förstudier, design säkerhetsinfastruktur, drift och konsultations uppdrag där djup kunskap krävs för en lyckad implementering i fysisk och virtuell miljö. Kontakta Ted Sinabian på ted@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 556 717 44, välj 2 för mer information.

[top]

 • Linus Mattfolk (region öst & mitt), Coronation @ Extended Ångström Data nätverksorganisation har specialistkompetens på applikationspaketering i miljöer med ThinApp, App-V, AdminStudio och Wise Package Studio. Vi erbjuder projektrelaterade tjänster i uppdrag där djup kunskap krävs för en lyckad applikationspaketering i fysisk och virtuell miljö. Kontakta Linus Mattfolk på linus@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 556 717 44, välj 2 för mer information.

[top]

 • Mats Brodin (region öst & mitt), med över 20 års branscherfarenhet och kunskaper inom Windows, SUSE Linux, Ubuntu samt Novell är han verksam med lösningar inom Datalagringsvirtualisering (eg. Datacore), Backup och Recovery (eg. CA m fl), Arkivering, F5 ARX, Nätverk (iSCSI, FC, FCoE o LAN), Virtualisering (eg. vSphere, vCenter, VMotion, Storage VMotion, Data Recovery, Update Manager, HA, DRS, DPM, SRM och VMware View), Trend Micro, Infrastruktur och Tunna klienter. Övriga kompetensområden är bl a systemintegration, systemarkitekt, systemadministration, workshops, kurser och problemlösare. Kontakta mats@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.

[top]

 • Magnus Näslund (region väst & öst), med över 15 års branscherfarenhet och kunskaper inom Windows, Unix, Linux, Macintosh är han verksam med lösningar inom Access, Mobilitet, Nätverk (iSCSI, FC, FCoE o LAN), Virtualisering (eg. vSphere, vCenter, VMotion, Storage VMotion, Data Recovery, Update Manager, HA, DRS, DPM, SRM och VMware View), Clavister, Trend Micro, Infrastruktur, Tunna klienter och Mitel IP-telefoni system. Övriga kompetensområden är bl a system- och nätverksdesign, systemadministration, problemlösare, övervakning, drift, underhåll och optimering (tuning) inom terminal server, tunn klient och citrix miljö. Kontakta magnus@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.

[top]

 • Nils Vaszi (region syd), med över 14 års branscherfarenhet och kunskaper inom Windows, Citrix och Backup är han verksam med lösningar inom Access, Virtualisering (eg. vSphere, vCenter, VMotion, Storage VMotion, Data Recovery, Update Manager, HA, DRS, DPM, SRM och VMware View), Clavister, Trend Micro, F-Secure, Mobilitet, Nätverk, Infrastruktur, Datalagring, Tunna klienter och Mitel IP-telefoni system. Övriga kompetensområden är bl a systemdesign från NT4 till AD struktur, nätverksadministration, utveckling, drift och underhåll med tonvikt på terminal server, tunn klient och citrix miljö. Kontakta nils@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Mikael Thuvesson (region öst), med över 10 års branscherfarenhet och kunskaper inom Novell, Windows och Nätverk är han verksam med lösningar inom Säkerhet, Mobilitet, Citrix Servers i Novell och Windows miljö, Tunna klienter och nätverksinfrastruktur. Kompetensområden är bl a projektledning, management, säkerhet (eg. RSA, VPN, Portwise och CheckPoint) och övervakning (eg. HP OpenView, IBM Tivoli, CA Unicenter, WhatsUP, Compaq Insight Manager, Intel Lan Manager och Microsoft MOM), IT arkitektur, design, nätverk och kommunikation. Certifieringar MCNE, CNE, CNA GroupWise, MCP, CCA CheckPoint, ITIL IT Service Management, Pejl Projekt modell, situationsanpassat ledarskap SLII. Kontakta mikael@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Jens Larsson (region väst), med över 7 års branscherfarenhet och specialistkunskaper inom Open Source och Windows är han verksam med lösningar inom Access, Mobilitet, Nätverk, Virtualisering, Infrastruktur och Tunna klienter. Övriga kompetensområden är bl a systemdesign från NT4 till AD struktur, nätverksadministration, drift och underhåll med tonvikt på terminal server, tunn klient och citrix miljö, webbutveckling av portal och e-handels lösningar. Kontakta jens@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Niko Rosenquist (region öst), med över 10 års branscherfarenhet och kunskaper inom Windows, Nätverk och Backup är han verksam med lösningar inom mobilitet, terminal servers, tunna klienter, databas (eg. SQL), grupprogram (eg. Exchange etc). Övriga kompetensområden är bl a systemdesign från NT4 till AD struktur, nätverksadministration, utveckling, drift och underhåll med tonvikt på Microsoft produkter. Kontakta niko@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Jan Ahlin (region öst), med mer än 5 års branscherfarenhet och kunskaper inom Windows, Unix och Linux är han verksam med lösningar inom terminal och tarantella servers, tunna klienter, avancerad internet/intranät utveckling, databasutveckling (eg. MS SQL, Mimer m fl), optimering (tuning Unix och Windows). Övriga kompetensområden är bl a systemintegration, programutveckling, drift och underhåll med tonvikt på Unix, Windows och Linux systemlösningar. Kontakta jan@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Conny Thimrén (region öst), med över 15 års branscherfarenhet och kunskaper inom Unix, Linux, Windows, Java och Databaser är han verksam med lösningar inom CTI (datorstödd telefoni) och utveckling av talsvarssystem på olika plattformar likväl som utveckling av "front-end" bank- och kortsystemet baserat på WM-POS/X. Övriga kompetensområden är bl a datalagring i Oracle SQL/PostgreSQL, projektledning, design, utveckling, säljstöd och implementering. Kontakta conny@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Dan Erik Ollas (region öst), med över 15 års branscherfarenhet och kunskaper inom Unix, Linux och programmering är han verksam med lösningar telefoni/talsvarssystem. Övriga kompetensområden är bl a driftansvar för större UNIX/Solaris miljöer, utredningar och förstudier för optimerade nätverksmiljöer (framförallt UNIX), programmering och systemering för realtids- och procedurorienterade språk såsom C, Java, PLEX, Delphi, PERL samt UNIX script, goda erfarenheter av clusterlösningar på Solaris samt installation och drift av Postgress, mySQL och GemStone. Kontakta danne@ea-data.com fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Leif Hagman (region mitt), med över 20 års brancherfarenhet och kunskaper inom Nätverk och Windows är han verksam med lösningar inom nätverksövervakning och utveckling av produkter som tillför mervärden till övervakningsplattformen SNMPc. Övriga kompetensområden är bl a utbildning inom SNMP, nätverksdesign, drift, underhåll och implementering. Kontakta leif@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]
 • Gunnar Ullhag (region öst), med 20 års branscherfarenhet och kunskaper inom Cobol, Windows, Unix och Stordatormiljö är han verksam med lösningar inom Systemdesign, Databasdesign, Systemering och Programmering. Övriga kompetensområden är bl a SAP/R3 ABAP-programmering, Acu Cobol, Microfocus Cobol. Kontakta gunnar@ea-data.com, fyll i en intresseanmälan eller ring 08 - 55 67 17 44, välj 2 för mer information.
[top]

Senast uppdaterad 2014-11-20
Webbmästaren