Extended Ångström DATA
 
 

Vår vision och affärsidé för effektiva IT lösningar

VisionVision
Vår vision är att bidra med det bästa av det bästa för att nå ett företags alla affärskritiska system samt förenkla och förbättra vardagen för IT administratören och användaren.

AffärsidéAffärsidé

Vi erbjuder kunskap och IT lösningar med fokus på ökad kund- och affärsnytta från datahallen till skrivbordet ända ut till din handhållna enhet. Vi är en systemintegratör (IT Solution Provider), konsult och återförsäljare som hjälper dig med en lösning baserat på dina krav, behov och önskemål i syfte till förbättrad effektivitet och produktivitet för dig och din organisation.

Vi är specialister på virtualisering, access, säkerhet, nätverk, datalagring, mobilitet, tunna klienter och Mitel IP-telefoni. Vi hjälper dig med rätt lösning i syfte till ökad kund- och affärsnytta för dig och din organisation.

I förhållande till vår omvärld utvecklas och verkar vi för att ständiga förbättringar skall komma våra kunder till godo. Med öppna sinnen och samverkan mellan våra resurser skapar vi de möjligheter som utgör grundbulten till långsiktig nytta och lönsamhet för våra kunder.

[back]


Senast uppdaterad 2010-04-29
Webbmästaren